Menu

การดำเนินการประกันชั้น 1 เป็นรูปแบบใด

ประกันรถยนต์ชั้น1 ดีอย่างไร

ในการเลือกทำประกันรถยนต์นั้นแน่นอนว่าผู้ที่เลือกทำประกันรถยนต์จะต้องเลือกประกันที่ดีที่สุดให้กับรถยนต์ของตนเองการทำประกันรถยนต์ชั้น1ถือว่าดีที่สุดเพราะว่าครอบคลุมทุกปัญหาเลยไม่ต้องกลัวว่าเราเสียเงินแพงๆไปเพื่อทำประกันรถยนต์ชั้น1แล้วไม่คุ้มค่า บอกเลยว่าความคุ้มครองของการทำประกันชั้น1นั้นพอมาเทียบกันแล้วคุ้มค่ามากๆ

ในการทำประกันรถยนต์ชั้น1นั้นจะคุ้มครองทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นกรณีเกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝันรถยนต์ชนรถยนต์ หรือรถยนต์ชนกับพาหนะใดๆก็ตามทางบกสามารถเคลมประกันรถยนต์ชั้น1ได้หมดเลย แม้ว่าหากอยู่ๆเกิดน้ำท่วมขึ้นมาแล้วรถยนต์ได้รับความเสียหายหรือรถยนต์ไฟไหม้ในส่วนนี้ถ้าผู้ขับขี่ทำประกันรถยนต์ชั้น1ไว้ก็ไม่ต้องกลัวว่าจะเสียเงินก้อนโตด้วยตนเองบริษัทประกันจะรับผิดชอบในกรณีเกิดเหตุดังกล่าวขึ้นให้หมดเลย

การทำประกันรถยนต์ชั้น3นั้นหากเกิดความเสียหายต่อตัวรถยนต์หรือไม่ว่าการชนแบบไม่มีคู่กรณีบริษัทจะชดใช้ค่าเสียหายให้แต่ทั้งหมดนี้ต้องขึ้นอยู่กับรายการที่ระบุไว้ในตารางที่ระบุไว้ตอนทำประกันว่าคุ้มครองอะไรบ้างอย่างเช่นคุ้มครองอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ทั้งหมด หรือสิ่งที่ติดอยู่กับรถยนต์ เนื่องจากการชนหรือคว่ำหรือความเสียหายต่อรถยนต์ต่างๆที่ไม่มีคู่กรณีที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุทางบริษัทประกันจะชดใช้ค่าเสียหายให้หมด

กรณีที่เกิดเหตุขึ้นแล้วมีความเสียหายต่อตัวรถยนต์การชนกับพาหนะทางบกอื่นๆ ทางบริษัทประกันก็จะรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นให้ระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัยต่อตัวรถยนต์รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับรถยนต์แต่ต้องมีสาเหตุมาจากการชนกับพาหนะทางบก นอกจากนี้หากเกิดความเสียหายต่อกระจกหรือหน้าต่างรถยนต์ทางบริษัทประกันจะชดใช้ให้โดยการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนให้กระจกรถยนต์กลับมาตามสภาพเดิมก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุขึ้น

รถหายหรือถูกขโมยหากได้ทำประกันรถยนต์ชั้น1ไว้นั้นบริษัทจะชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นให้รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆที่ตกแต่งตัวรถทางบริษัทจะชดใช้ให้ในกรณีที่เกิดจากการชิงทรัพย์ ปล้นหรือยักยอกทรัพย์ ทางบริษัทก็จะรับผิดชอบให้ตามเงินประกันที่ระบุไว้ไม่ใช่ราคารถคันใหม่ราคาเต็ม

หากรถยนต์เกิดไฟไหม้ขึ้นมาจากอุบัติเหตุไฟไหม้ด้วยตัวของมันเองหรือไฟไหม้จากสาเหตุใดๆก็ตามทางบริษัทประกันก็จะรับผิดชอบให้ตามจำนวนเงินทุนประกัน รวมถึงรถยนต์น้ำท่วมด้วยก็จะชดใช้ให้ตามจำนวนเงินประกัน

ดังนั้นการทำประกันชั้น1 มีการคุ้มครองมากมายที่ประกันชั้นอื่นไม่ครอบคลุมไม่แปลกเลยที่มีคนส่วนมากเลือกที่จะเสียเงินแพงในการทำประกันรถยนต์ชั้น1 เพราะเค้าคุ้มครองทุกสาเหตุให้เต็มที่โดยยังดีกว่าการที่ไม่มีประกันไว้

No comments

Leave a Reply

Contact UsSponsor Link